Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby
Název práce v češtině: Charakteristiky proudění a difúze velikosti mikroměřítka uvnitř městské zástavby
Název v anglickém jazyce: Microscale flow and diffusion characteristics inside the urban area
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 07.11.2007
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Oponenti: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na modelu symetrické městské zástavby bude studován vliv vybranných charakteristik, např. směru nabíhajícího proudění, tvaru zástavby na proudění a difúzi. Nejprve bude nutné se seznámit s metodikou měření turbulentních charakteristik s pomocí LDA systému a s metodikou měření koncentrací s pomocí systémů SFID a FFID. Těmito metodami budou určena pole turbulentních charakteristik a koncentrací v okolí zdrojů pro různé konfigurace. Z naměřených souborů bude odhadnut vliv jednostlivých okrajových podmínek na proudění a difúzi.
Seznam odborné literatury
ASCE (1997): Manual of Prattice for Wind Tunnel Studies and Structures, American Society of Civil Engineering, Aerospace Division,
Jaňour Z.(2001): Modelování mezní vrstvy atmosféry, Karolinum, 147,
Bezpalcová K.(2006):Physical Modelling of Flow and Dispersion in Urban Canopy, Doctoral Thesis, MFF UK.
Předběžná náplň práce
Metodou fyzikálního modelování budou odhadnut vliv okrajových podmínek (např. směru nabíhajícího proudění, tvaru budov,...) na pole turbulentních charakteristik a koncentrací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Influence of boundary conditions (wind direction, building character,...) on the turbulence characteristics and concentration fields will be assessed using the physical modelling method.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK