Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development of optimal algorithms for the selection of rare semimuonic B decays in ATLAS
Název práce v češtině: Vývoj optimálních algoritmů pro selekci řídkých semimionových B rozpadů v
detektoru ATLAS
Název v anglickém jazyce: Development of optimal algorithms for the selection of rare semimuonic B decays
in ATLAS
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2007
Datum zadání: 01.10.2007
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mária Smižanská, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s detektorem ATLAS, jeho jednotlivými komponentami i fyzikální motivací
2. Osvojení si programového prostředí ATLAS ATHENA
3. Simulace a analýza signálních procesů: řídkých semimionových B rozpadů v detektoru ATLAS a vypracování optimálních algoritmů pro jejich účinnou selekci v triggeru a off-line.
Vzhledem k tomu že jde o práci v rámci mezinárodního experimentu ATLAS, doporučuji aby byla vypracována v angličtině
Seznam odborné literatury
Donald H. Perkins, Introduction to High Energy Physics, Cambridge University Press, 2005

Jiří Hořejší: Fundamentals of Electroweak Theory, Karolinum, Praha, 2002

Jiří Chýla: Quarks, partons and Quantum Chromodynamics, 2003
http://www-hep.fzu.cz/Theory/notes/text.pdf

ATLAS Detector and Physics Performance Technical Design Report, CERN, LHCC 99-14/15

Patrick Koppenburg, Study of rare semileptonic B decays at LHCb, LHCb-2002-017; Geneva, CERN, 2002

Patrick Koppenburg, Contribution to the Development of the LHCb vertex locator and study of rare semileptonic decays, CERN-THESIS-2002-010, Geneva, CERN, 2002
Předběžná náplň práce
Detektor ATLAS v CERNu připravuje nejlepší strategie pro měření unikátních fyzikálních procesů. Řídké rozpady B jsou jedním z příkladů procesů ciltivých na příspěvek tzv. nové fyziky. Detekce těchto rozpadů vyžaduje strategii která bude úspěšně řešit problémy jako je potlačení pozadí nebo kalibrace účinnosti, a bude schopna extrahovat proměnné, v nichž se mohou projevovat efekty supersymetrie.
Cílem této práce je studium metod a příprava optimálních algoritmů výběru těchto řídkých rozpadů jak během měření, tak i ve fázi analýzy nabraných dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ATLAS detector at LHC at CERN is preparing the best strategies for measurement of unique processes. Rare B-decays are one of the examples of processes, sensitive to new physics contributions. Detection of these decays requires a good strategy dealing with problems such as rejection background, calibration of efficiency in terms of variables from which supersymmetry effects may manifest.
The goal of this work is to study methods and prepare optimal algorithms to select these rare decays including both on-line and off-line software.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK