Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočetní problémy spojené s vybranými regresními úlohami
Název práce v češtině: Výpočetní problémy spojené s vybranými regresními úlohami
Název v anglickém jazyce: Computational problems connected to selected problems of regression
Klíčová slova: Regrese, výpočetní složitost
Klíčová slova anglicky: Regression, computational complexity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Skupina okolo prof. L. Kubáčka podrobně studovala řadu více či méně komplikovaných regresních úloh. Úkolem diplomanta bude se soustředit na výpočetní stránku spojenou s reálným řešením těchto úloh.
Seznam odborné literatury
L. Kubáček a spolupracovníci, články a knihy věnované regresním úlohám.
Předběžná náplň práce
Skupina okolo prof. L. Kubáčka podrobně studovala řadu více či méně komplikovaných regresních úloh. Úkolem diplomanta bude se soustředit na výpočetní stránku spojenou s reálným řešením těchto úloh.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Prof. Kubacek and his gtoup devoted big efford to the study of complicated regression tasks. Main task for the student will be computational side connected to the real calculation of such tasks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK