Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů s azuleny
Název práce v češtině: Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů s azuleny
Název v anglickém jazyce: Optical spectroscopy of bacteriochlorophyll aggregates with azulenes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se ze základy absorpční spektroskopie
2. Určit extinkční koeficienty azulenových pigmentů
3. Zvládnout in vitro přípravu bakteriochlorofylových agregátů
4. Proměřit závislosti absorpčních spekter bakteriochlorofylových agregátů na koncentraci azulenových pigmentů, zpracovat data a interpretovat výsledky
Seznam odborné literatury
1. Owen T: Fundamentals of UV-visible spectroscopy. A Primer (1996) Hewlett-Packard Company, Germany
2. Nepraš M, Titz M: Základy teorie elektronových spekter (1983) SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha.
3. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na studium samoorganizujících se bakteriochlorofylových agregátů, které se v přírodě nacházejí ve světlosběrných komplexech zelených fotosyntetických bakterií, tzv. chlorosomech. Tyto agregáty představují díky svým zajímavým fyzikálním vlastnostem nadějné materiály pro nanotechnologie, např. pro umělou fotosyntézu nebo molekulární elektroniku. Obsahem práce bude příprava komplexů s definovanými vlastnostmi a jejich studium především metodami optické spektroskopie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK