Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detektory RTG a gama záření na bázi polovodiče CdTe/CdZnTe
Název práce v češtině: Detektory RTG a gama záření na bázi polovodiče CdTe/CdZnTe
Název v anglickém jazyce: Gamma and X- ray CdTe/CdZnTe detectors
Klíčová slova: CdTe, CdZnTe, detektory, gama záření
Klíčová slova anglicky: CdTe, CdZnTe, detectors, gama and X-ray radiation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2011
Datum zadání: 04.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2011
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK