Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
MySQL databáze fyzikálních modelů planetek
Název práce v češtině: MySQL databáze fyzikálních modelů planetek
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2007
Datum zadání: 05.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2008
Zásady pro vypracování
Náplní projektu bude vytvoření MySQL databáze modelů planetek, které jsou nyní dostupné na adrese astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D. Databáze bude obsahovat základní fyzikální charakteristiky každé planetky (perioda rotace, směr rotační osy), model tvaru a soubor se sadou světelných křivek. Přístup do databáze bude probíhat přes uživatelsky příjemné webové rozhraní.
Seznam odborné literatury
M. Kaasalainen and J. Torppa (2001): Optimization methods for asteroid lightcurve inversion. I. Shape determination. Icarus 153, 24.

M. Kaasalainen, J. Torppa, and K. Muinonen (2001): Optimization methods for asteroid lightcurve inversion. II. The complete inverse problem. Icarus 153, 37.

M. Kaasalainen, J. Torppa, and J. Piironen (2002): Models of twenty asteroids from photometric data. Icarus 159, 369.

J. Torppa, M. Kaasalainen, T. Michalowski, T. Kwiatkowski, A. Kryszczynska, P. Denchev, and R. Kowalski (2003): Shapes and rotational properties of thirty asteroids from photometric data. Icarus 164, 346.

M. Kaasalainen, P. Pravec, Yu. Krugly and 19 colleagues (2004): Photometry and models of eight near-Earth asteroids. Icarus 167, 178.

J. Ďurech, M. Kaasalainen, A. Marciniak, and 39 colleagues (2007): Physical models of ten asteroids from an observers' collaboration network. Astron. Astrophys. 465, 331.
Předběžná náplň práce
Metoda inverze světelných křivek umožňuje určit přibližný tvar a rotační stav planetky z jejích světelných křivek pozorovaných při různých geometriích Slunce-planetka-Země. Tato medota vedla k vytvoření modelů necelé stovky planetek (např. Kaasalainen a kol. 2002, 2004; Torppa a kol. 2003; Ďurech a kol. 2007). Většina těchto modelů je v současné době k dispozici ve formě jednoduchého seznamu na adrese astro.troja.mff.cuni.cz/projects/asteroids3D. Údržbu a aktualizaci tohoto seznamu zajišťuje vedoucí projektu. Tyto modely se dále hojně využívají ve spojení s pozorováním v infračerveném oboru, slouží k předpovědi tvaru světelných křivek a začínají se používat ke statistické analýze rotačních stavů planetek.

Počet planetek se známým tvarem neustále narůstá a v horizontu několika let můžeme očekávat až tisíce nových modelů. Vytvoření MySQL databáze je nezbytné pro snadný přístup k vekému množstvý dat a jejich snadnou aktualizaci. Do této databáze budou v budoucnu zařazeny i modely odvozené z pozorování projektu Pan-STARRS (University of Hawaii) a bude propojena s webovou službou umožňující výpočet efemerid, zobrazení animací nebo výpočet světelných křivek (spolupráce s Danielem Hestrofferem, Paris Observatory).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK