Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Palubní zpracování měření družice Taranis
Název práce v češtině: Palubní zpracování měření družice Taranis
Název v anglickém jazyce: Onboard analysis of measurements of the Taranis spacecraft
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2007
Datum zadání: 02.11.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury zaměřené na současný výzkum rychlých vlnových jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou.
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů.
3) Návrh metody pro zpracování vysokofrekvenčních vlnových měření družice TARANIS.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Handbook of Atmospheric Electrodynamics Volume I, edited by H. Volland, CRC Press, Germany, 1995.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je podíl na návrhu metody pro zpracování měření družice TARANIS. Tento družicový projekt zajišťovaný francouzskou kosmickou agenturou CNES je zaměřen na výzkum jevů generovaných v souvislosti s bouřkovou aktivitou v ionosférickém plazmatu. Tyto jevy jsou spojené s emisí vln v širokém intervalu frekvencí, s urychlováním nabitých částic na relativistické energie, se záblesky rentgenového a gama záření, a s rychlými světelnými efekty s poetickými názvy „sprites“, „elves“ a „blue jets“. Součástí práce je podíl na návrhu metody pro zpracování vlnových měření této družice se zaměřením na naší účast na přístrojovém vybavení družice. Vyvíjená metoda bude sloužit implementaci ve vlnovém analyzátoru IME-HF připravovaném ve spolupráci s Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a laboratoří LPCE v Orleans a bude testována na simulovaných datech. Tato práce je spojena s předpokládaným pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK