Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozbor mechaniky piána
Název práce v češtině: Rozbor mechaniky piána
Název v anglickém jazyce: Fortepiano mechanics analysis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Rozbor činnosti celku i jednotlivých částí převodního mechanismu mezi klávesou a kladívkem u piána některého z běžně užívaných systémů (pianino, mechanika vídeňská, mechanika anglická), případně i dusítka.
Vliv všech faktorů na charakter výsledného chvění struny. (Motto: "Je jediný tón zahraný virtuósem odlišný od tónu vzniklého pádem vhodného závaží z vhodné výšky na klávesu?")
Předmětem práce nejsou další akustické vlastnosti piana (např. vliv rezonanční desky).
Práce bude spojena s měřením a experimenty u firmy PETROF, Hradec Králové ve spolupráci s jejich odborníky.
Předmětem práce je též výběr vhodné měřicí techniky a její přizpůsobení danému účelu při daných možnostech (prostorové podmínky, minimální ovlivnění hráče a obvyklého chodu mechaniky, nezbytná přesnost a rychlost snímání polohy a rychlosti součástí apod.).
Předmětem měření je i možný vliv časového průběhu stisku klávesy (individuality hráče) na následnou činnoost mechanismu piána.
Seznam odborné literatury
Standardní učebnice technické mechaniky.
Josef Prach: Stavba klavírů a pianin a její problematika. SPN, 1987
Předběžná náplň práce
Mechanika piána z hlediska fyziky (klasické mechaniky): rozbor a měření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Piano mechanics from the point of view of physics (classical mechanics): analysis and measurement.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK