Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
NMR spektroskopie plazmových polymerů
Název práce v češtině: NMR spektroskopie plazmových polymerů
Název v anglickém jazyce: NMR spectroscopy of plasma polymers
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
-
Seznam odborné literatury
-
Předběžná náplň práce
Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) umožňuje získat informace o detailní chemické struktuře látek. Přestože NMR spektroskopie v posledním období zažívá mohutný rozvoj, aplikace v oblasti plazmových polymerů jsou velmi řídké. Práce bude mít za cíl zmapovat současný stav problematiky a proměřit pomocí technik NMR pevného stavu vybrané vzorky plazmových polymerů.
Práce má experimentální charakter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK