Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodická sbírka příkladů z Teorie pravděpodobnosti I
Název práce v češtině: Metodická sbírka příkladů z Teorie pravděpodobnosti I
Název v anglickém jazyce: Methodical Collection of Solved Examples from Probability Theory I
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Oponenti: RNDr. Blažena Kratochvílová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student/ka vypracuje sbírku řešených příkladů ke cvičení z teorie pravděpodobnosti I, doplní ji dodatečnou teorií, která v současné verzi příslušných skript chybí, a názorně osvětlí její použití na části z řady nově vytvořených příkladů.
Seznam odborné literatury
Lachout P. (1998): Teorie pravděpodobnosti, Karolinum, Praha
Štěpán J. (1987): Teorie pravděpodobnosti, Academia, Praha
Rényi A. (1972): Teorie pravděpodobnosti, Academia, Praha
Předběžná náplň práce
Práce se hodí spíše pro svědomitého/ou studenta/ku, který/á se bude bakalářské práci věnovat již velice brzy a také bude mít v úmyslu ji relativně brzy dokončit tak, aby mohla být k dispozici studentům již v ZS 2007-8.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
It is suitable for a thorough student.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK