Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zobecněné metriky
Název práce v češtině: Zobecněné metriky
Název v anglickém jazyce: Generalized metrics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Drahoš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2009
Datum zadání: 12.11.2009
Datum a čas obhajoby: 25.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2010
Oponenti: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem je zobecnění některých vět mat. analýzy závislých na metrice na určitý druh zobecněných metrik, zvlášť s ohledem na věty o pevném bodě zobrazení na metrických prostorech.
Seznam odborné literatury
J. Lukeš: Úvod do funkcionální analýzy, UK v Praze, nakl. Karolinum
Zápisky z funkcionální analýzy, UK v Praze, nakl. Karolinum
P. Habala, P. Hájek and V. Zizler: Introduction to Banach Spaces I, II (Lecture Notes, Matfyzpress, Charles University Prague) (1996).
I. A. Rus: On common fixed points, Studies Univ, Babes - Bolyai, fasc. 1 (1973)
K. Iseki.: Fixed points theorems in metric spaces, Kobe Math. Seminar Notes XXIII, Kobe Univ., Vol.2, No2, 1974
V. Jarník: D2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK