Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
LZPXj - vylepšení LZP algoritmu
Název práce v češtině: LZPXj - vylepšení LZP algoritmu
Název v anglickém jazyce: LZPXj - improvement of LZP algorithm
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2007
Datum zadání: 09.05.2007
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
LZP algoritmus je jedním z algoritmů navržených pro kompresi textu. Vychází ze základní myšlenky, kterou publikovali Ziv a Lempel ve své práci \\\\\\\"A Universal Algorithm for Sequential Data Compression\\\\\\\". Autorem vlastní metody LZP je Charles Bloom, který navrhl obecné schéma a několik vlastních implementací. Cílem práce je navázat na existující implementace LZP algoritmu a navrhnout program pro kompresi souborů. Autor by měl navrhnout a zapracovat vlastní myšlenky s cílem dosáhnout efektivní komprese pro různé druhy dat. Program by měl zaměřit na kompresi běžných souborů jako jsou textové, multimediální nebo spustitelné soubory. Součástí práce by kromě popisu vylepšeného algoritmu mělo být také otestování a srovnání s existujícími kompresními algoritmy, programy nebo implementacemi.
Seznam odborné literatury
C. Bloom. LZP — a new data compression algorithm, Proceedings of
the IEEE Data Compression Conference (DCC’96), 1996.

I. H. Witten, R. M. Neal, and J. G. Cleary. Arithmetic coding for data
compression, Communications of the ACM, 30(6):520–540, 1987.

J. Ziv and A. Lempel. A Universal Algorithm for Sequential Data Compression,
IEEE Transactions on Information Theory 23 (3), pp. 337–342,
1977.
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je navrhnout, implementovat a vyhodnotit vylepšení LZP algoritmu pro kompresi dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the project is design, implementation and evaluation of improved LZP algorithm for data compression.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK