Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Studium polovodičů metodami časově rozlišené laserové spektroskopie :Luminiscenční spektroskopie nanokrystalického diamantu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Studium polovodičů metodami časově rozlišené laserové spektroskopie :Luminiscenční spektroskopie nanokrystalického diamantu
Název práce v češtině: Studium polovodičů metodami časově rozlišené laserové spektroskopie: Luminiscenční spektroskopie nanokrystalického diamantu
Název v anglickém jazyce: Study of semiconductors by methods of laser spectroscopy
Klíčová slova: ultrarychlá spektroskopie, luminiscence, nanokrystaly, diamant
Klíčová slova anglicky: ultrafast spectroscopy, luminescence, nanocrystals, diamond
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2007
Datum zadání: 12.11.2007
Datum a čas obhajoby: 16.07.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.07.2012
Oponenti: Ing. Jiří Oswald, CSc.
  RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Časově rozlišená laserová spektroskopie polovodičů přinesla velmi mnoho nových poznatků významných pro fyziku pevných látek i pro vývoj a konstrukci optoelektronických a elektronických zařízení. V poslední době se pozornost výzkumu soustřeďuje především na polovodičové nanostruktury, které díky kvantovému rozměrovému efektu a významnému vlivu povrchu vykazují unikátní vlastnosti. Doktorská práce bude zaměřena na experimentální studium ultrarychlých procesů v polovodičích, zejména pak v jejich nanostrukturách. Pozornost bude soustředěna též na vývoj a výzkum nanostruktur na bázi tenkých vrstev polovodičů a organických látek spojených do funkčních celků – nanosystémů. Součástí práce bude i rozvoj spektroskopických metod včetně transformace vlastností ultrakrátkých pulsů.
Předběžná náplň práce
Křemíkové nanostruktury vykazují účinnou luminiscenci ve viditelné oblasti spektra při pokojové teplotě. Jsou proto velice slibnými materiály pro optoelektroniku. Nadto v poslední době byl v křemíkovým nanokrystalech několika skupinami pozorován zisk, což otevírá cestu ke konstrukci křemíkového laseru. Nicméně mikroskopické procesy odehrávající se v křemíkových nanostrukturách po excitaci nosičů náboje nejsou zcela popsány. Základní metodou, jak zkoumat tyto děje, je studium nelineárních optických vlastností. Práce bude zaměřena zejména na experimentální studium optických nelinearit křemíkových nanokrystalů metodami femtosekundové a pikosekundové laserové spektroskopie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK