Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důchodové systémy
Název práce v češtině: Důchodové systémy
Název v anglickém jazyce: Pension systems
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Zdeněk Tvrdý
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2007
Datum zadání: 18.05.2007
Datum a čas obhajoby: 25.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat typy a metodami důchodových systémů a penzijních plánů, včetně jejich srovnání, podrobněji zanalyzuje a vysvětlí důchodové pojištění v ČR, včetně penzijního připojištění a uvede doporučení pro důchodové reformy v ČR.
Seznam odborné literatury
[1] Jaroslav Daňhel: Pojistná teorie
[2] Eva Ducháčková: Principy pojištění a pojišťovnictví
[3] Jaroslav Šulc: Penzijní připojištění
[4] Zákon č. 42/1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem
[5] Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK