Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Suffix Array for Large Alphabet
Název práce v češtině: Suffixové pole pro velkou abecedu
Název v anglickém jazyce: Suffix Array for Large Alphabet
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2007
Datum zadání: 30.04.2007
Datum a čas obhajoby: 14.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2007
Oponenti: Mgr. Martin Senft, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Motivation for the work is Burrows-Wheeler Transform as part of syllable
compression of large blocks of XML files. The results apply to construction
of suffix arrays for files with high average match length. Focus of the work
is to compare known algorithms and based on the findings propose algorithm
to be used.
Seznam odborné literatury
1) Micheal Burrows and David. J. Wheeler, A block-sorting lossless data compression algorithm, Research Report. 124, Digital systems Research, Palo Alto, California, May 1994.
2) Julian Seward, On the Performance of BWT Sorting Algorithms, , Microsoft Research, St George House, Guildhall Street, Cambridge CB2 3NH, UK
3) Julian Seward, Space-time tradeoffs in the Inverse B-W Transform, , Microsoft Research, St George House, Guildhall Street, Cambridge CB2 3NH, UK
4) Kunihiko Sadakane, A fast algorithm for making suffix arrays and for Burrows-Wheeler transformation, Proceedings of the IEEE Data Compression Conference, 1998
5) Juha Kärkkäinen and Peter Sanders, Simple linear work suffix array construction, Proc. 30th International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP\'03). LNCS 2719, Springer, (2003) 943-955
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK