Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh a analýza chybu korigujících kódů pro kvantové počítače
Název práce v češtině: Návrh a analýza chybu korigujících kódů pro kvantové počítače
Název v anglickém jazyce: Design and analysis of error correcting codes for quantum computation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: Ing. prof. Igor Jex, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2007
Datum zadání: 07.02.2007
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Kvantová koherence a kvantové algoritmy
2) Implementace kvantových algoritmů
3) Chybu korigující kvantové kódy
4) Počítač na uvězněných elektronech
5) Základní zdroje dekoherence pro uvězněné elektrony
6) Korekce chyb a výkon algoritmů pro počítač na uvězněných elektronech
Seznam odborné literatury
[1] M. A. Nielsen, I. I. Chuang, Quantum computation and quantum
information, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
[2] Quantum information, An introduction to basic concepts and
experiments, Springer Tracts in Modern Physics 173, Springer Berlin
2001
[3] G. Ciaramicoli, I. Marzoli, P. Tombesi, Phys. Rev. Lett 91 (2001) 017901
[4] S. Stahl, F. Galve, J. Alonso et. al., Eur. Phys.J. D (2004)
[5] O. Kern, G. Alber, D. L. Shepelyansky, Eur. Phys. J. D 32 (2005) 153
Předběžná náplň práce
Praktická implementace kvantových algoritmů je silně omezena
technickými a technologickými možnostmi, které jsou k dispozici.
K nejvážnějším překážkám patří dekoherence systému, který byl zvolen pro
implementaci algoritmu. Mezi řadu možností, které umožňují potlačovat
dekoherenci, patří i kvantové korekční kódy. Cílem práce je provést
odhad reálnosti implementace jednoduchého kvantového algortimu (např.
Shorův algoritmus) a při znalosti základních zdrojů dekoherence
identifikovat vhodné kódy a provést u nich odhad efektivnosti potlačení
dekoherence.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Practical implementation of quantum algorithms faces severe
constraints due to the technical and technological possibilities that
are at our disposal. The most serious obstacle is the decoherence of
the system which has been chosen for implementation. Among several
possibilities to suppress decoherence are quantum error correcting
codes. The aim of the thesis is the estimation of the effeciciency of
simple quantum algorithms (Shor's algorithm) under realistic
conditions, i.e., for defined sources of decoherence and when error
correcting codes are used for error suppresssion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK