Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza stavu DNS serverů domén druhé úrovně
Název práce v češtině: Analýza stavu DNS serverů domén druhé úrovně
Název v anglickém jazyce: Analysis of SLD DNS servers state
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Jiří Peterka
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.12.2006
Datum zadání: 08.12.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je seznámit se s problematikou DNS a provozu DNS serverů druhé úrovně, navrhnout metodiku pro analýzu funkčnosti a správnosti nastavení autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně (SLD), tuto metodiku vhodně implementovat a prakticky vyzkoušet. Implementace by měla být řešena s ohledem na univerzálnost a možnost
použití pro libovolnou doménu.
Seznam odborné literatury
Douglas Comer: Internetworking with TCP/IP, third edition, Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8
Andrew S. Tannenbaum: Computer Networks, Third edition, Prentice Hall, 1996, ISBN 0-13-394248-1
Relevantní dokumenty RFC a STD, ftp://ds.internic.net/rfc/rfc/index.txt
Další časopisecká a on-line literatura dle doporučení vedoucího
Předběžná náplň práce
Cílem práce je seznámit se s problematikou DNS a provozu DNS serverů druhé úrovně, navrhnout metodiku pro analýzu funkčnosti a správnosti nastavení autoritativních DNS serverů pro domény druhé úrovně (SLD), tuto metodiku vhodně implementovat a prakticky vyzkoušet. Implementace by měla být řešena s ohledem na univerzálnost a možnost
použití pro libovolnou doménu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal is to get acquainted with DNS and SLD DNS name servers, propose a methodology for analyzing their functionality and correctness of their settings, implement it and test it. The implementation should be universal and applicable to any second level domain.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK