Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algoritmus pro kvantovou faktorizaci
Název práce v jazyce práce (slovenština): Algoritmus pro kvantovou faktorizaci
Název práce v češtině: Algoritmus pro kvantovou faktorizaci
Název v anglickém jazyce: Algorithm for Quantum Factorization
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2006
Datum zadání: 07.12.2006
Datum a čas obhajoby: 16.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2008
Oponenti: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je popsat kvantový algoritmus na rozklad čísla na prvočísla.
Seznam odborné literatury
P.W. Shor, Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrtete Logarithms on a Quantum Computer, http://arxiv.org
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK