Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kořeny polynomů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kořeny polynomů
Název práce v češtině: Kořeny polynomů
Název v anglickém jazyce: Roots of polynomials
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2006
Datum zadání: 07.12.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2008
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je dokázat neexistenci vzorce pro kořeny polynomů (nad reálnými čísly) vyššího než čtvrtého stupně.
Seznam odborné literatury
L. Procházka, L. Bican, T. Kepka, P.Němec, Algebra, Academia, Praha 1990
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK