Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační systém na spolupráci menších skupin uživatelů
Název práce v češtině: Informační systém na spolupráci menších skupin uživatelů
Název v anglickém jazyce: Informational system for cooperation of small groups
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Bílý
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2006
Datum zadání: 27.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit internetovou aplikaci poskytující jednoduché ale
komplexní prostředí pro vzájemnou spolupráci registrovaných uživatelů
menších pracovních skupin, výměnu informací mezi nimi a základní možnost
správy celého systému.

Systém bude schopen pracovat s modelem registrace konkrétních
uzivatelů, jejich členství ve skupinách a přidělování práv prostřednictvím
konkrétních oprávnění k objektům nebo prostřednictvím skupinových rolí.
Aplikace bude obsahovat možnost různých způsobů přístupu k datům (filtrované
seznamy objektů, kalendářové přehledy, jednoduchá struktura složek).
Vlastními daty pak budou objekty z běžného života. Doplňkem systému
bude syndikování obsahu pomocí RSS, automatizované rozesílání emailů
a dále základní nástroje pro dlouhodobější správu a vyhodnocování
funkčnosti systému.

Při tvorbě aplikace budou využívány technologie PHP, MySQL a HTML nebo XHTML.
Seznam odborné literatury
W. Jason Gilmore: Beginning PHP and MySQL 5: From Novice to Professional,Apress,2006
Andy Budd, Simon Collison, Cameron Moll: CSS Mastery: Advanced Web Standards Solutions, 2006
Elizabeth Castro : HTML, XHTML, and CSS, Peachpit Press, 2006

PHP Group: "Online PHP Documentation", http://www.php.net
MySQL AB: "MySQL Documentation", http://www.mysql.com
World Wide Web Consortium: "XHTML 1.0 Specification", http://www.w3.org
World Wide Web Consortium: "CSS 2.1 Specification", http://www.w3.org
Eric Meyer: "Eric Meyer on CSS", http://www.ericmeyeroncss.com/
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit internetovou aplikaci poskytující jednoduché ale
komplexní prostředí pro vzájemnou spolupráci registrovaných uživatelů
menších pracovních skupin, výměnu informací mezi nimi a základní možnost
správy celého systému.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK