Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Indukce uživatelských preferencí v sémantickém webu
Název práce v češtině: Indukce uživatelských preferencí v sémantickém webu
Název v anglickém jazyce: Induction of user preferences in semantic web
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2006
Datum zadání: 06.12.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: RNDr. Jiří Dokulil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prvotním cílem diplomové práce bude získat přehled v široké oblasti indukce uživatelských preferencí. Tato problematika se dělí na několik oblastí, mimo jiné na vícehodnotové logické programy, fuzzy rozhodovací stromy, agregační funkce a uživatelské profily.
Řešitel implementuje obecný framework pro práci induktivních metod pro uživatelské preference. Jako ukázku si vybere některou metodu indukce a případně ji otestuje na nalezených benchmarcích nebo testovacích datech.
Těžiště práce bude najít obecnou reprezentaci uživatelských preferencí. Tato reprezentace by následně měla umožňovat použití preferencí ve frameworku jako "černé skříňky" bez nutnosti znát způsob jejího výpočtu.
Tema je z dynamicky se vyvíjejíci domény a předpokládá kontinuální kontakt (zadání diplomové práce se bude průběžně upřesňovat). Nedílnou součástí práce je sběr dat, implementace v definovaném prostředí a experiment.
Seznam odborné literatury
Bude upřesňováno

T. Horváth, P. Vojtáš: Efficient induction for Monotone Graded Classifciation. Porto, Portugal, 2004.

T. Horváth, P. Vojtáš: Fuzzy induction via generalized annotated programs. Dortmund, Germany, 2004.

User Profiling in Personal information agents (2005)
Daniela Godoy, et al.
http://citeseer.ist.psu.edu/godoy05user.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK