Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Virtuální sázková kancelář
Název práce v jazyce práce (slovenština): Virtuální sázková kancelář
Název práce v češtině: Virtuální sázková kancelář
Název v anglickém jazyce: Virtual Betting Shop
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Trčka
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2009
Oponenti: Mgr. Martin Děcký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která bude plnit funkci virtuální (na zkoušku) sázkové kanceláře.

Aplikace bude získávat sázkové kurzy a výsledky zápasů z webového rozhraní reálných sázkových kanceláří (alespoň 2 sázkové kanceláře) a z nich bude tvořit nabídku virtuální kanceláře. Případy nekonzistence nebo nejasnosti nabídek vyřídí ručně administrátor systému, aplikace by se však měla snažit omezit počet těchto případů na minimum.

Aplikace umožní vyhodnocení sazkových tiketů u jednotlivých reálných sázkových kanceláří a provede tak srovnání jejich nabídky. Navíc aplikace nabídne vygenerování statistiky podle uživatelem zadaných kritérií (čas, sport, země, liga apod.), statistiky budou mít i grafickou podobu.

Mezi další vlastnosti patří:
- podpora uživatelských účtů
- archivace, správa a vyhledávání tiketů v databázi
- export tiketů do formátu PDF

Programovací jazyk: Java

Seznam odborné literatury
Bill Dudney, Jonathan Lehr, Bill Willis, LeRoy Mattingly - Mastering JavaServer Faces - Wiley Publishing, Inc., 2004
Thomas Kyte - Oracle, Návrh a tvorba aplikací - Computer Press, 2005
Brett Spell - Java, programujeme profesionalne - Computer Press, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK