Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Webové rozhraní pro vedení softwarových projektů s důrazem na správu lidských zdrojů
Název práce v češtině: Webové rozhraní pro vedení softwarových projektů s důrazem
na správu lidských zdrojů
Název v anglickém jazyce: Web-based interface for software project management
with emphasis to manpower administration
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 09.09.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2008
Oponenti: RNDr. Miroslav Novotný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce je vytvořit program pro správu softwarových projektů s jednoduchým SVN rozhranním, fórem a wiki systémem. Program by měl navíc poskytovat prostředky pro výměnu pracovních sil a tím umožnit snadný outsourcing lidských zdrojů. Aplikace bude mít webové rozhranní.
Seznam odborné literatury
[1] PHP manual, http://www.php.net/manual/en/
[2] Collins-Sussman, B., Fitzpatrick, B., W., Pilato, C., M.: Version Control with Subversion, http://svnbook.red-bean.com/
[3] php.MVC, http://www.phpmvc.net/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK