Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Matematické modely stratifikovaného proudění
Název práce v češtině: Matematické modely stratifikovaného proudění
Název v anglickém jazyce: Mathematic models of stratified air-flow
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. Ing. Luděk Beneš, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Vyhledat a srovnat matematické (numerické) modely používané v modelování stratifikovaného proudění zejména se zaměřením na mezní vrstvu atmosféry. Zhodnotit je z hlediska použitelnosti pro různe typy stratifikace, rozlišení, prostorová měřítka ap.
Seznam odborné literatury
Baines, P.G. Topographic Effects in Stratified Flows. Cambridge University Press, 1998.
Knižní a časopisecká literatura podle doporučení vedoucího a konzultanta.
Předběžná náplň práce
Vyhledat a srovnat matematické (numerické) modely používané v modelování stratifikovaného proudění a zhodnotit je z hlediska použitelnosti modelování proudění v mezní vrstvě atmosféry Práce by měla sloužit jako výchozí pomůcka pro další studium a modelování stratifikovaného proudění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To find out and compare mathematic (numerical) models used for stratified air-flow modelling. To assess them from the point of view of applicability for modelling of flow within the planetary boundary layer. This study could serve as a tool for the next study and modelling of the stratified air-flow.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK