Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filtrace šumu z digitálních fotografií
Název práce v češtině: Filtrace šumu z digitálních fotografií
Název v anglickém jazyce: Removal of noise from digital photos
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Machek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2007
Datum zadání: 03.04.2007
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Oponenti: RNDr. Mgr. Miroslav Beneš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je nastudovat a implementovat nejčastěji používané algoritmy na filtrovaní šumu z obrazů. Cílem by měly být nástroje na:
- filtrování aditivního šumu - nastudovat a implementovat alespoň dva netriviální algoritmy
- odstraňování vad obrazu způsobených defektními pixely na snímacím čipu (\"hot pixels\")

Výstupem bude modul do programu gimp a samostatně volatelná konzolová aplikace.
Seznam odborné literatury
R.C. Gonzales, P. Wintz: Digital Image Processing, 2nd edition. Addison-Wesley, 1987
J. Žára, B. Beneš, J. Sochor, P. Felkel: Moderní počítačová grafika. Computer Press, 2004
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit nástroje na filtrování šumu z digitálních fotografií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal is to develop tools for filtering noise from digital photos.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK