Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Umělé emoce v počítačových hrách
Název práce v češtině: Umělé emoce v počítačových hrách
Název v anglickém jazyce: Artificial emotions for computer games
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2006
Datum zadání: 13.11.2006
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současné době se zkoumají umělé emoce v etologických simulacích, robotických systémech a výukových a uměleckých aplikacích. Otevřenou otázkou je, nakolik se mohou emoce uplatnit na postavách z počítačových her.
Cílem práce je prozkoumat využití umělých emocí v počítačových 3D hrách. Součástí práce bude:
- rešerše zkoumající postupy při vytváření emočních modelů
- teoretický návrh vlastního emočního modelu pro určitou skupinu her
- implementace prototypu ověřující navržený model
- metodika pro vytváření obdobných emočních modelů, případně diskuse, proč umělé emoce pro počítačové hry nejsou přínosné.
Seznam odborné literatury
Champandard A. J.: AI Game Development: Synthetic Creatures with learning and Reactive Behaviors. New Riders, USA, 2003.

Humaine project. http://emotion-research.net/

Mata C. D., Aylett R.: Having it both ways – the impact of fear on eating and fleeing in virtual flocking animals. In: Modelling Natural Action Selection: Proceedings of an International Workshop (Bryson J. J., Prescott Tj. J., Seth A. K., eds), Edinburgh, Scotland, 2005, s. 152–157.

Stuchlíková Iva: Základy psychologie emocí. Portál, 2002.

Ortony et al.: Cognitive structure of emotions. Cambridge University Press, 1990.

Pluchick R.: Emotion: A Psychovolutionary Synthesis, New York, Harper and Row, 1980.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK