Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Resonance v chirální poruchové teorii
Název práce v češtině: Resonance v chirální poruchové teorii
Název v anglickém jazyce: Resonances in chiral perturbation theory
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se základními vlastnostmi kvantové chromodynamiky (QCD) se třemi lehkými kvarky (spontanní narušení symetrie SU(3)xSU(3)->SU(3), kvarkový kondensát, interakce Goldstonových bosonů, chirální anomálie, explicitní narušení SU(3) a hmoty kvarků, algebra proudů a nízkoenergetické teorémy, UV asymptotika a OPE).
2. Seznámit se s formalismem efektivních Lagrangiánů a jeho aplikacemi na popis interakcí Goldstonových bosonů v QCD (Chirální poruchová teorie, ChPT) a mesonových resonancí (Resonanční chirální teorie, RChPT) a to v různých variantách pro resonance se spinem 1 (Procovo pole, antisymetrický tensor, formalismus prvního řádu).
3. Zvládnout na elementární úrovni metody výpočtů stromových a jednosmyčkových Feynmanových diagramů v rámci různých forem RChPT.
4. Na příkladech vybraných Greenových funkcí (VVPP korelátor, Comptonův rozptyl) testovat jednotlivé varianty RChPT z hlediska splnění vysokoenergetických vazeb diktovaných QCD a OPE.
Seznam odborné literatury
J. Gasser, H. Leutwyler, Nucl.Phys. B279(1987)65, Ann.Phys.(N.Y.) 158(1984)142, Nucl.Phys. B250(1985)465
S. Scherer, Adv.Nucl.Phys.27:277,2003. e-Print Archive: hep-ph/0210398
J.F. Donoghue, E. Golowich, B.R. Holstein, Dynamics of the standard model, Cambridge University Press, 1992
G. Ecker, J. Gasser, A. Pich , E. de Rafael, Nucl.Phys.B321:311,1989.
G. Ecker, J. Gasser, H. Leutwyler, A. Pich, E. de Rafael, Phys.Lett.B223:425,1989
V. Cirigliano, G. Ecker, M. Eidemuller, Roland Kaiser, A. Pich, J. Portoles, Nucl.Phys.B753:139-177,2006. e-Print Archive: hep-ph/0603205
I. Rosell, P. Ruiz-Femenia, J. Portoles., JHEP 0512:020,2005. e-Print Archive: hep-ph/0510041
I. Rosell, P. Ruiz-Femenia, J. Portoles, JHEP 0512:020,2005. e-Print Archive: hep-ph/0510041 
Univerzita Karlova | Informační systém UK