Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předtisková příprava dokumentů
Název práce v češtině: Předtisková příprava dokumentů
Název v anglickém jazyce: Pre-press adjustment of documents
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 31.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2008
Oponenti: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout program pro předtiskovou přípravu dokumentů ve formátech PostScript a PDF. Program by měl být schopen provádět základní operace, jako je třeba přeskládávání stránek, tisk více stránek na jednu, tvorba svazků (bookletů) nebo přidávání soutiskových značek.
Seznam odborné literatury
Adobe Systems, Inc., Postscript Language Reference Manual, 3rd edition, Addison-Wesley Professional, 1999.

Adobe Systems, Inc., PDF Reference Version 1.6, 5th edition, Adobe Press, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK