Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Disperzní částice v hliníkových slitinách
Název práce v češtině: Disperzní částice v hliníkových slitinách
Název v anglickém jazyce: Dispersoids in aluminium alloys
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 12.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.02.2009
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Odpevňovací procesy probíhající v hliníkových slitinách jsou významně ovlivněny přítomností příměsových atomů. Důležitou roli hraje skutečnost, zda-li se nacházejí v tuhém roztoku nebo v částicích jiných fází. Vyskytijí-li se v tvářených hliníkových slitinách disperzní částice, pak výsledné chování materiálu závisí na jejich typu, stechiometrii, morfologii a distribuci. Předmětem práce je studium těchto fází, jejich analýza, získání experimentálních dat a jejich srovnání s teoretickými modely.
Postup práce:
1. Studium literatury a vypracování rešerše
2. Příprava a výběr vzorků
3. Experimentální studium materiálů podrobených vybranému typu zpracování
4. Srovnání experimentálních dat s teoretickými modely
5. Sepsání práce
Seznam odborné literatury
J. C. H. Spence, Experimental high-resolution electron microscopy, Oxford university press, 1988
C.J.Humphreys, Rep. Prog. Phys. 42 (1979) 1825.
W. Nuchter, W. Siegle, Phil. Mag. A 71 (1995) 165
J.E. Hatch, Aluminium, properties and physical metallurgy, ASM Ohio, 1984
Další články z databází podle pokynů vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Odpevňovací procesy probíhající v hliníkových slitinách jsou významně ovlivněny přítomností příměsových atomů. Důležitou roli hraje skutečnost, zda-li se nacházejí v tuhém roztoku nebo v částicích jiných fází. Vyskytijí-li se v tvářených hliníkových slitinách disperzní částice, pak výsledné chování materiálu závisí na jejich typu, stechiometrii, morfologii a distribuci. Předmětem práce je studium těchto fází, jejich analýza, získání experimentálních dat a jejich srovnání s teoretickými modely.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Softening in aluminium alloys is significantly influenced by the presence of solutes. Their presence in solid solution or in particles of other phases plays crucial role. Material behaviour depends on the distribution, stoichiometry, morphology and type of dispersoids. This work is devoted to study of dispersoids structure, their analysis, acquiring of experimental data and their comparison with theoretical models.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK