Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preprocesor grafového jazyka
Název práce v češtině: Preprocesor grafového jazyka
Název v anglickém jazyce: Preprocessor of a graph language
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2006
Datum zadání: 07.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout programovací jazyk pro práci s grafy a využitelný pro přehlednou implementaci grafových algoritmů a preprocesor, který program v tomto jazyce přeloží do některého (některých) standardních programovacích jazyků jako je C++, C sharp nabo Java.
Seznam odborné literatury
1. Thomas T. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Introduction to algorithms, MIT Press, 1990, ISBN:0-262-03141-8
2. Niklaus Wirth, Compiler Construction, Addison-Wesley 1996, ISBN 0-201-40353-6
Předběžná náplň práce
Cílem práce je navrhnout programovací jazyk pro práci s grafy a využitelný pro přehlednou implementaci grafových algoritmů a preprocesor, který program v tomto jazyce přeloží do některého (některých) standardních programovacích jazyků jako je C++, C sharp nabo Java.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal is to design a programming language for graph processing that can be used for implementation og graph algorithms and to write a preprocessor that translates a program in the language into a standard programming language or languages, as C++, C sharp or Java.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK