Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástroj pro kontrolu systémových volání pro Windows
Název práce v češtině: Nástroj pro kontrolu systémových volání pro Windows
Název v anglickém jazyce: A tool for checking systems calls on Windows
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2006
Datum zadání: 13.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Sledování použitých systémových volání běžících programů je užitečnou pomůckou administrátora systému.
Cílem práce je vytvořit nástroj, který zachycuje systémová volání a dovoluje jejich další zpracování na uživatelské úrovni včetně možnosti modifikace chování aplikace pomocí kontroly volání. Očekává se kompatibilita s novějšími OS firmy Microsoft.
Seznam odborné literatury
Mark E. Russinovich, David A. Solomon: Microsoft Windows Internals, Fourth Edition: Microsoft Windows Server(TM) 2003, Windows XP, and Windows 2000
Gary Nebbett: Windows NT/2000 Native API Reference
Greg Hoglund, Jamie Butler: Rootkits: Subverting the Windows Kernel
Walter Oney: Programming the Microsoft Windows Driver Model, Second Edition
Art Baker, Jerry Lozano: The Windows 2000 Device Driver Book: A Guide for Programmers (2nd Edition)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Tracking of system calls for running programs is a useful tool for system administrators.
The goal of the thesis is an implementation of a tool capable of tracking system calls, allowing further elaboration on the user level including the possibility of changing application behavior. Compatibility with newer Microsoft operating systems is expected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK