Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Constraint satisfaction for HW/SW verification
Název práce v češtině: Použití programování s omezujícími podmínkami pro verifikaci HW/SW
Název v anglickém jazyce: Constraint satisfaction for HW/SW verification
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student will familiarise himself with constraint satisfaction techniques and HW/SW verification problems. The goal of thesis is
- to study possible application of constraint satisfaction technology in HW/SW verification,
- to identify particular sub-problems of HW/SW verification problem where this technology is appropriate,
- to propose necessary extensions of constraint satisfaction techniques for solving these sub-problems.
Seznam odborné literatury
1) R. Dechter: Constraint Processing, Morgan Kaufmann Publishers (Elsevier Science), 2003.

2) E. Bin, R. Emek, G. Shurek, A. Ziv: Using a constraint satisfaction formulation and solution techniques for random test program generation, IBM Systems Journal, Vol. 41, No. 3, pp. 386-402, 2002.

3) Yehuda Naveh, Michal Rimon, Itai Jaeger, Yoav Katz, Michael Vinov, Eitan Marcus, and Gil Shurek: Constraint-Based Random Stimuli Generation for Hardware Verification, Proceedings of IAAI-06, pp. 1720-1727, AAAI Press, 2006.

4) Vibhav Gogate and Rina Dechter: A New Algorithm for Sampling CSP Solutions Uniformly at Random, Proceedings of CP 2006, pp. 711-715, LNCS 4204, Springer Verlag, 2006.
Předběžná náplň práce
Constraint satisfaction technology is used to solve combinatorial optimisation problems where a solution satisfying all constraints and, in some cases, optimizing a given objective function is searched for among the large number of candidate variable assignments. Part of HW/SW verification is generating a random code or data that fulfil some constraints, so constraint satisfaction techniques seem appropriate here. Nevertheless, the nature of HW/SW verification problems may require some extensions of traditional constraint satisfaction techniques like modelling huge domains or random distribution of solutions. The work deals with these extended techniques of constraint satisfaction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK