Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Planetky v excitovaném stavu rotace
Název práce v češtině: Planetky v excitovaném stavu rotace
Název v anglickém jazyce: Asteroids in an excited state of rotation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2006
Datum zadání: 10.11.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium literatury zabývající se problematikou planetek v excitovaném stavu rotace
2. Shrnutí dosavadních poznatků o těchto planetkách a diskuse vzniku a vývoje excitované rotace
3. Analýza světelné křivky planetky (4179) Toutatis
Seznam odborné literatury
Pravec et al. (2005) Tumbling asteroids, Icarus 173, 108
Kaasalainen (2001) Interpretation of lightcurves of precessing asteroids, Astron. Astrophys. 376, 302
Spencer et al. (1995) The lightcurve of 4179 Toutatis: Evidence for complex rotation, Icarus 117, 71
a další dle doporučení vedoucího práce

Předběžná náplň práce
Většina asteroidů rotuje v základním stavu, kdy osa rotace odpovídá maximálnímu momentu setrvačnosti a míří ve směru vektorem momentu hybnosti. Některé planetky se však nacházejí v excitovaném stavu rotace a tuto rotaci lze popsat jako rotaci volného setrvačníku. Světelné křivky těkto těles nelze popsat poze jednou periodou.
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o planetkách v tomto rotačním stavu, rozebrat možné scénáře vzniku a vývoje (disipace energie) excitované rotace a analyzovat světelné křivky planetky (4179) Toutatis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK