Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Získávání a správa údajů o konferencích a workshopech
Název práce v češtině: Získávání a správa údajů o konferencích a workshopech
Název v anglickém jazyce: Mining and management of data on conferences and workshops
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě zkušeností s [1] vytvořte systém pro získávání, správu a prezentaci údajů o konferencích a workshopech.
Zaměřte se zejména na účinné dolování dat z těl příchozích e-mailů.
V případě, že jsou některé z potřebných informací dostupné v hlavičce (jak je to podporováno např. v [2]), využijte je ke kontrole a doplnění údajů získaných z těla zprávy.

Zvažte možnost podpory získávání dat pro statistické vyhodnocování účinnosti dolování dat.

Z pohledu uživatele musí být podporovány tyto funkce:

1. zobrazení personalizovaného kalendáře s uzávěrkami příspěvků a konáním vybraných akcí
2. přidání a editace údajů o konferenci/workshopu
3. kontrola/doplnění vydolovaných dat
4. vyhledávání konferencí dle uživatelem nastavitelných filtrů
5. Podpora spolupráce ve skupině:
* možnost ovlivňovat nastavení kalendáře vybraným kolegům - po jejich souhlasu
* zobrazování skupinového kalendáře
6. Podpora práce na tématu
* zobrazení kalendáře pro vybraná témata
Seznam odborné literatury
1. Podzimek, M.: Správa termínů konferencí a workshopů. Bakalářská práce. MFF UK, květen 2006.
2. DBWORLD (http://www.cs.wisc.edu/dbworld)
3. Freed, N., Borenstein, N.: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, RFC 2045, Innosoft, First Virtual Holdings, November 1996.
4. Freed, N., Borenstein, N.: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types, RFC 2046, Innosoft, First Virtual Holdings, November 1996.
5. Moore, K.: Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Three: Representation of Non-ASCII Text in Internet Message Headers, RFC 2047, University of Tennessee, November 1996.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vytvořit aplikaci umožňující svým uživatelům orientovat se v záplavě odbornýcjh konferencí a hlídat jejich termíny a uzávěrky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goal of this work is to create an application allowng its users to be well informed on conferences and workshops and to keep track with their deadlines.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK