Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klasické metody faktorizace čísel
Název práce v češtině: Klasické metody faktorizace čísel
Název v anglickém jazyce: Classical methods of factoring numbers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2006
Datum zadání: 07.11.2006
Datum a čas obhajoby: 28.06.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2007
Oponenti: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student zpracuje přehled klasických algoritmů na faktorizaci celých čísel. Jde zejména o Lehmanovu metodu, Pollardovo ró a Pollardův p-1 algoritmus, Shanksovu metodu, případně též Dixonův algoritmus nahodného odmocňování nebo Fermatovskou faktorizaci. Cílem práce je tyto metody popsat, implementovat a porovnat jak teoretickou, tak reálnou výpočetní složitost.
Seznam odborné literatury
H. Cohen, A Course in Computational Algebraic Number Theory, Springer 1995.
N. Koblitz, A Course in Number Theory and Cryptography, Springer, 1994.
D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK