Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční a komoditní deriváty
Název práce v češtině: Finanční a komoditní deriváty
Název v anglickém jazyce: Financial and commodity derivatives
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2006
Datum zadání: 02.11.2006
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se zaměří na základní finanční a komoditní deriváty, jejich členění, oceňování, porovnávání výnosových křivek jednotlivých druhů, charakterizuje základní rozdíly mezi Evropským a Americkým trhem, uvede základní problémy a rizika spojená s obchodováním na finančních trzích a metody jejich možného řešení.
Seznam odborné literatury
[1] Jílek, J.: Finanční a komoditní deriváty v praxi. Grada Publishing. Praha 2005
[2] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[3] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle River 2000.
[4] Brada, J. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, 2000.
[5] Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, 1999
[6]Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003.

Předběžná náplň práce
základní finanční a komoditní deriváty
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
fundamental financial and commodity derivatives
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK