Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Graph algorithms in text retrieval
Název práce v češtině: Grafové algoritmy ve vyhledávání textových dokumentů
Název v anglickém jazyce: Graph algorithms in text retrieval
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2006
Datum zadání: 12.11.2006
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Oponenti: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Many of data structures used in text retrieval systems are based on graphs: semantic dictionaries, document citations,
relations between terms and documents and many others. The focus of the diploma thesis will be an utilisation of graph-based algorithms for methods used in information retrieval
to improve quality of answers. Those technics incude not only general algorithms like graph traversal, minimum path length and min-cut algorithms, but also specialised node-ranking algorithms like page-rank, HITS etc.
More detailed specification will be discussed after the background search phase of work.
Seznam odborné literatury
[1] Mihalcea R.: Graph-based Algorithms for Information Retrieval and Natural Language Processing, at HLT-NAACL 2006 New York City, 2006
[2] Mihalcea R., Tarau P., Figa E.: PageRank on Semantic Networks with Application to Word Sense Disambiguation, COLING 2004
[3] Arasu A., Novak J., Tomkins A., Tomlin J.: PageRank computation and the structure of the web: Experiments and algorithms, in Proceedings of WWW'02, 2002, USA
[4] Bansal N., Blum A, Chawla S.: Corellation clustering, Machine Learning, 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK