Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
4-kanálový mixážny pult s real-time efektamy
Název práce v češtině: 4-kanálový mixážny pult s real-time efektamy
Název v anglickém jazyce: 4-channel mixer with real-time effects
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2006
Datum zadání: 01.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: RNDr. Tomáš Poch, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
GSDJ bude aplikácia, ktorá bude slúžiť ako softwarový mixážny pult. Bude sa skladať zo šiestich hlavných časti: 4 prehrávače, mixer a hlavný kontrolný panel. Prehrávače budú podporovať všetky štandartné zvukové súbory (tzn. mp3, ogg, wav atď.). Pomocou mixeru bude možné zmixovat akékolvek vstupy medzi sebou. Na každý kanál bude možné aplikovat aktívné 3-pásmové besselove filtry. Na každý kanál tiež bude možné použiť nízko a vysoko frekvenčné pasívne filtry s prednastavenýmy parametrami. Mixer bude zdobit velký display ktorý bude slúžiť na vizualizáciu zmixovaných signálov. Každý prehrávač bude mať tiež vlasný display, ktorý bude slúžiť na zobrazovanie informácií o prehrávanom súbore (pokial tento súbor informácie poskytuje). Mixer bude dalej obsahovať vstup na mikrofón, na ktorý sa bude dať aplikovať real-time efekt vocoder.
Seznam odborné literatury
ASIO C++ library - asio.sourceforge.net
Antony Bolante: Premiere 6.5 for Windows and Macintosh: Visual QuickStart Guide
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK