Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Combining bracketed pictures
Název práce v češtině: Combining bracketed pictures
Název v anglickém jazyce: Combining bracketed pictures
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Viliam Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2006
Datum zadání: 02.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: RNDr. Jiří Adámek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
In real-life scenes, the light dynamic range is often larger than a digital camera is able to capture. This problem is addressed by exposure bracketing, where the same scene is captured several times with different exposition time.

The aim of the work is to analyze and implement a tool which automatically combines bracketed pictures into one. Whenever possible, it collects all the available visual information by intelligent blending.
Seznam odborné literatury
Handbook of image and video processing, Al Bovik, Academic Press 2005, ISBN: 0-12-119790-5
Contrast Blending with the Gimp, J.D. Smith, http://turtle.as.arizona.edu/jdsmith/exposure_blend.php
High Dynamic Range Imaging for Display on Low Dynamic Range Devices, Tina Dong, Sufeng Li, Michael Lin, http://scien.stanford.edu/class/psych221/projects/06/hdr_render/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK