Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Performance Testing Tool for Web Applications
Název práce v češtině: Nástroj pro výkonnostní testování webových aplikací
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Kalibera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2006
Datum zadání: 02.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: Mgr. Martin Děcký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The aim of the work is to design and implement a tool for performance and stress testing of web applications. The tool will include a programmable load injector and provide means for performance measuring and visualizing of performance results. The load injector will be designed to be easy to use and its complexity will be compared with existing load injectors. The tool will be tested on a real and non-trivial web application. The tool will be implemented in C++ primarily for the Linux platform, but will be designed to be easily portable to other platforms.

Seznam odborné literatury
[1] Open System Testing Architecture (OpenSTA), http://opensta.org.
[2] Cong J., Wolfinger B. E., A Unified Load Generator Based on Formal Load Specification and Load Transformation, ACM, 2006.
[3] Cecchet E., Marguerite J., RUBiS: Rice University Bidding System, http://rubis.objectweb.org.
[4] Cecchet E., Marguerite J., Zwaenepoel W.: Performance and scalability of EJB applications, ACM, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK