Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Péče o geriatrického pacienta, uspokojování jeho spirituálních potřeb ve zdravotnickém zařízení
Název práce v češtině: Péče o geriatrického pacienta, uspokojování jeho
spirituálních potřeb ve zdravotnickém zařízení
Název v anglickém jazyce: The Care of Geriatric Patients and Meeting Their Spiritual Needs at the Medical Clinic
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2005
Datum zadání: 01.02.2005
Datum a čas obhajoby: 12.09.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2006
Oponenti: Mgr. Ladislava Marešová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK