Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Navigace robota na šachovnici
Název práce v jazyce práce (slovenština): Navigace robota na šachovnici
Název práce v češtině: Navigace robota na šachovnici
Název v anglickém jazyce: Robot navigation on the chessboard
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Viliam Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je navrhnout a implementovat algoritmy, které dle vizuálních informací (záběrů kamery) dokáží určit polohu robota a navigovat ho do zadaného místa. Metoda by měla být odolná vůči běžnému šumu a přiměřeně také vůči zkreslením způsobených jinými předměty stojících nebo pohybujících se v okolí.

Předpokládá se, že kamera je staticky umístněna na robotovi a robot se pohybuje na rovném povrchu šachovnice např. použité v soutěži EUROBOT.
Seznam odborné literatury
J. Canny - A Computational Approach to Edge Detection, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Volume 8, Number 6, Nov 1986
P.V.C. Hough, Machine Analysis of Bubble Chamber Pictures, International Conference on High Energy Accelerators and Instrumentation, CERN, 1959
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK