Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dotazování na proudy dat
Název práce v jazyce práce (slovenština): Dotazování na proudy dat
Název práce v češtině: Dotazování na proudy dat
Název v anglickém jazyce: Querying Data Streams
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2007
Datum zadání: 03.04.2007
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: Jan Ulrych
 
 
 
Zásady pro vypracování
Proud dat je obecně nekonečná sekvence n-tic údajů vstupujících do databázového zpracování. Dotazy nad touto sekvencí vyžadují použít speciální metody, které jsou jednoprůchodové a využívají minimálně vnější paměť pro ukládání např. mezivýsledků, či dalších informací o zpracovávaných datech. Cílem práce je implementovat prototyp prostředí pro zpracování proudů dat, vymezit vhodnou třídu dotazů, navrhnout reprezentativní množinu dotazů a provést experimenty na reálných resp. generovaných datech. Experimenty je třeba vyhodnotit, porovnat a navrhnout možnosti zlepšení.
Seznam odborné literatury
1.Golab, L., Özsu, N. T.: Data stream Management Issues – A Survey. University of Waterloo, TR CS-2003-08, April 2003.
2.Pokorný, J., Snášel, V.: Zpracování proudů dat. In: Proc. of the Annual Database Conf. DATAKON'2006, (P. Vojtáš ed.), Brno, 2006, Masaryk University Brno, 1pp. 61-76.
3.Arasu, A. Babcock, B. Babu, S. Cieslewicz, J. Datar, M. Ito, K. Motwani, R, Srivastava, U. Widom, J.: STREAM: The Stanford Data Stream Management System. Book chapter, 2004.
Dostupne na: http://dbpubs.stanford.edu:8090/pub/2004-20
4.Babcock, B., et al: Models and Issues in Data Stream Systems. PODS 2002, pp: 1-16. Dostupne na: http://www.cs.ucr.edu/~dg/cs236project/streams-issues.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK