Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování speciálních materiálů s tvarovou pamětí.
Název práce v češtině: Modelování speciálních materiálů s tvarovou pamětí.
Název v anglickém jazyce: Models of specific shape-memory materials
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Oponenti: prof. doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Ing. Michal Landa, CSc.
prof. RNDr. Martin Kružík, Ph.D., DSc.
Zásady pro vypracování
Tématem je počítačová simulace rhomboedricke fáze (tzv. R-fáze) v paměťové slitině NiTi, její hysterezní odpověď na proměné mechanické zatěžovaní v isotermickém případě, a případně fázová transformace mezi austenitem a R-fází, a její po rovnání s dostupnými experimenty v literatuře pro monokrystaly NiTi. Předpokládá se aktivní spolupráce s odborníky z FzÚ, ÚT, a ÚTIA AV ČR, a případně příslušná modifikace dostupného programového vybavení vyvíjeného v ÚTIA AV ČR. Eventuální aplikace na jiné transformace (např.kubická vs. tetragonální
či orthorombická nebo i monoklinická) je případně též možná, zvláště pokud by se objevily nepřekonatelné
výpočetní obtíže.
Seznam odborné literatury
Bhattacharya, K.: Microstructure of martensite. Why it forms and how it gives rise to the shape-memory effect. Oxford Univ.~Press, New York, 2003.

Pitteri, M., Zanzotto, G.: Continuum Models for Phase Transitions and Twinning in Crystals. Chapman & Hall, Boca Raton, 2003.

Dále vybrané časopisecké práce, např.

Ball, J.M., James, R.D.: Fine phase mixtures as minimizers of energy. Archive Rat. Mech. Anal. 100 (1988), 13--52.

M.Kružík, A.Mielke, T.Roubíček: Modelling of microstructure and its evolution in shape-memory-alloy single-crystals, in particular in CuAlNi. Meccanica 40 (2005), 389-418.

Otsuka, K., Ren, X: Physical metallurgy of Ni-Ti-based shape memory alloys. Progress in Mater. Sci. 50 (2005), 511-678.

Předběžná náplň práce
Viz zásady pro vypracování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK