Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stabilní rozdělení a finanční aplikace
Název práce v češtině: Stabilní rozdělení a finanční aplikace
Název v anglickém jazyce: Stable distributions and applications to finance
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2007
Datum zadání: 26.01.2007
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:07.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchač nastuduje literaturu o stabilních rozděleních a jejich finančních aplikacích
a shrne získané poznatky.
Seznam odborné literatury
G. Samorodnitsky, M.S. Taggu: Stable Non-Gaussian Random Processes.
Chapmann & Hall, New York, 1994.

L. Klebanov: Heavy Tailed Distributions. MFF UK, Praha, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK