Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednoduchá proudění nenewtonovských tekutin s obecnými hraničními podmínkami
Název práce v češtině: Jednoduchá proudění nenewtonovských tekutin s obecnými
hraničními podmínkami
Název v anglickém jazyce: Simple flows of non-Newtonian Fluids with general boundary conditions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2006
Datum zadání: 07.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) rešerše výsledků publikovaných v literatuře
2) seznámení se s rovnicemi pro některé třídy nenewtonovských tekutin a jejich zjednodušení pro jednoduchá proudění
3) nalezení analytických nebo numerických řešení za uvážení obecných okrajových podmínek, např. Navierova podmínka skluzu
Seznam odborné literatury
Hron, J. and Malek, J. and Necas, J. and Rajagopal, K. R. "Numerical simulations and global existence of solutions of two-dimensional flows of fluids with pressure- and shear-dependent viscosities" Mathematics and Computers in Simulation 61 (2003 ) 297-315

Hron, J. and Malek, J. and Rajagopal, K. R. "Simple flows of fluids with pressure-dependent viscosities" Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 457 (2001 ) 1603-1622

W.R. Showalter "Mechanics of non-Newtonian fluids" Pergamon
Předběžná náplň práce
Cílem práce je seznámit se s rovnicemi popisujícími proudění nenewtonovských tekutin a problematikou jejich numerického a analytického řešení v případě jednoduchých proudění a v kombinaci s obecnými okrajovými podmínkami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is to study equations describing non-Newtonian fluids and investigate methods of finding numerical and analytic solutions in the case of simple flows combined with general boundary conditions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK