Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza a návrh zdokonalení subsystému business intelligence
Název práce v češtině: Analýza a návrh zdokonalení subsystému business intelligence
Název v anglickém jazyce: Analysis and enhancements design of the business intelligence subsystem.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2006
Datum zadání: 19.10.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza a návrh vylepšení cest využívání prostředků efektivní podpory managementu a obchodu (byznys intelligence, BI) v customizovatelném systému konkrétní firmy.
Dílčí témata práce:
Pojem business intelligence (BI), zkušenosti s BI
Analýza aktuálniho stavu podpory BI v IS konkrétní firmy. Návrh na vylepšení subsystemu BI -
na základě analýzy existujících SW systémů podpory BI.
Prototypová implementace subsystému BI včetně integrace prototypu jako nové komponenty do používaného systému ERP.
Seznam odborné literatury
Manuály SW balíků potřebných pro realizaci (balíky na podporu BI)
Internet.
J. Král, Informační systémy.
Studijní materiály k přednáškám vedoucícho práce.
Předběžná náplň práce
Analýza a návrh rozšíření existujícího ERP o nově napsanou komponentu - prototyp podpory BI.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis and design of the enhancement of a ERP to be able to work with newly developed SW prototype of BI support.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK