Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Complementarity in economy
Název práce v češtině: Úlohy komplementarity v ekonomii
Název v anglickém jazyce: Complementarity in economy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2006
Datum zadání: 02.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student(ka) definuje úlohu komplementarity, uvede několik zásadních
ekvivalentnich formulací a podmínky pro řešení. Dále matematicky popíše několik zásadních aplikací těchto optimalizačních úloh v ekonomii. Případně v závěru uvede základní řešící algoritmy a modelově ukáže jejich funkčnost. Doporučené pro budoucího studenta ekonometrie; nutností je dobrá znalost látky z Optimalizace I (nebo aspoň zápis do daného předmětu v zimním semestru), případně alespoň Úvodu do optimalizace.
Seznam odborné literatury
George Isac: Complementarity Problems, Springer-Verlag Berlin, 1992.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK