Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce umělé fotosyntetické antény s akceptory elektronů
Název práce v češtině: Interakce umělé fotosyntetické antény s akceptory elektronů
Název v anglickém jazyce: Interaction of artificial light-harvesting antenna with electron acceptors
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2006
Datum zadání: 10.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Zásady pro vypracování
Postup práce je stanoven následovně:

1) Rešerše dosavadních výsledků přípravy umělých antén a umělé fotosyntézy.

2) Zvládnutí přípravy umělých antén a jejich spektroskopická charakterizace.

3) Studium fluorescence (a jejího dohasínání v nanosekundové oblasti) umělých světlosběrných antén lišících se obsahem akceptorů elektronu.

Další postup bude odvozen od průběžných výsledků.
Seznam odborné literatury
1. Amesz J, Hoff AJ (eds.): Biophysical Techniques in Photosynthesis (1996) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

2. Blankenship RE, Olson JM and Miller M (1995) Antenna complexes from green photosynthetic bacteria. In: Blankenship RE, Madigan MT and Bauer CE (eds): Anoxygenic Photosynthetic Bacteria, pp 399?435. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

3. Guldi DM (2005) Biomimetic assemblies of carbon nanostructures for photochemical energy conversion. J. Phys. Chem. B 109:11432-11441.

4. odborné články
Předběžná náplň práce
Jednou z možných aplikací studia fotosyntézy je vytvoření umělého systému umožňujícího zachycení sluneční energie (umělá anténa) a její převedení do jiné formy (elektrická, chemická). Vysoká účinnost fotosyntetické antény je většinou výsledkem složitých interakcí chlorofylových molekul s proteiny, které je obtížné uměle napodobit. Výjimku představují antény zelených bakterií, kde je požadovaných vlastností dosaženo pouze vazbami mezi jednotlivými molekulami bakteriochlorofylu. Takovéto agregáty mohou vznikat za vhodných podmínek samovolně a mechanismy jejich tvorby jsou v našem oddělení již řadu let studovány.

Cílem této diplomová práce by mělo být využití doposud získaných poznatků o samoorganizaci bakteriochlorofylových agregátů k přípravě a charakterizaci umělých antén které budou navíc obsahovat molekuly schopné přijímat elektrony od bakteriochlorofylových molekul, např. chinonu nebo fullerenu. V takovýchto komplexech by hypoteticky mohlo docházet k přeměně světelné energie na energii separovaného elektronu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Interaction of artificial light-harvesting antenna with electron acceptors
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK