Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Constraint solvers
Název práce v češtině: Řešiče omezujících podmínek
Název v anglickém jazyce: Constraint solvers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: JUDr. Michal Tuláček, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2006
Datum zadání: 27.11.2006
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The student will familiarize himself with constraint satisfaction techniques and with available systems for constraint processing such as ECLiPSe, SICStus Prolog, Gecode, Choco, Mozart, Minion etc. He will compare the systems using the following criteria: modelling capabilities, time and space efficiency, integration with other programming environments, development environment, debugging features etc.
Seznam odborné literatury
1) Conference materials CP Tools 2006
http://www.engr.uconn.edu/~ldm/CPTools/Welcome.html

2) R. Barták: On-line Guide To Constraint Programming: List of Systems, 1998
http://kti.mff.cuni.cz/~bartak/constraints/systems.html

3) Ch. Shulte: Programming Constraint Services. Springer Verlag, 2002.

4) Antonio J. Fernández, Patricia M. Hill: A Comparative Study of Eight Constraint Programming Languages Over the Boolean and Finite Domains, Constraints Journal 5 (3): 275-301, Kluwer, July 2000.
Předběžná náplň práce
There exist many systems and libraries for constraint processing both commercial and freely available. However, there is no deeper comparison of systems’ capabilities and efficiency. This work gives a survey of available constraint solvers and libraries and it provides a comparison of capabilities and efficiency of selected systems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK